Co možná nevíte o poplatku z pobytu pro rok 2021?

2 minuty čtení

2. 12. 2020

Ludmila Faltusová

Jaké novinky nás v novém roce 2021 čekají? Jak se na vše připravit s hotelovým systémem Better Hotel?

Co o místním poplatku z pobytu dnes říká zákon?

Pojďme si to shrnout do pěti bodů: 

 1. od 1. ledna. 2020 je účinná novela zákona o místních poplatcích, která zrušila pobytové poplatky, resp. vytvořila nový (který spojuje oba předchozí v jeden)
 2. nový poplatek se označuje jako místní poplatek z pobytu
 3. na rok 2020 byla stanovena maximální sazba místního poplatku z pobytu jako součet dosud platných (15 Kč plus 6 Kč), a tedy 21 Kč
 4. od 1. ledna 2021 platí nová maximální sazba místního poplatku z pobytu ve výši 50 Kč
 5. výše popsané musí samozřejmě reflektovat ve své činnosti samospráva, která svojí vyhláškou stanovuje sazbu platnou pro ubytovací zařízení na svém území (je tedy na obcích, zda tuto možnost využijí a pomocí vyhlášky sazbu zvýší)

V mnoha obcích a městech se jako ubytovatelé můžete setkat se vstřícným krokem v současné nelehké situaci, kdy jsou poplatky z pobytu úplně odpouštěny a není třeba žádné od hostů vybírat – zde je třeba se opět zaměřit na aktivitu obce či města a zjistit si, jak dlouho taková situace bude platit. 
 

Místní poplatek z pobytu – souhrn důležitých informací

Místní poplatek z pobytu je poplatkem, který s účinností od 1. ledna 2020 nahrazuje v zákoně o místních poplatcích poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.

Poplatek z pobytu může zavést, a to formou obecně závazné vyhlášky, kterákoli obec; není tedy vázán na žádné specifické podmínky (např. soustředění turistického ruchu v obci apod.).

Poplatník, plátce a správce místního poplatku z pobytu

Poplatníkem poplatku je náš host, resp. osoba, která v obci není přihlášená (zjednodušeně nemá v místě pobytu trvalý pobyt), a to bez ohledu na konkrétní účel pobytu.

Plátce poplatku jsme my, tedy ubytovatel, resp. poskytovatel úplatného pobytu. Jako takový je povinen vybrat poplatek od poplatníka (hosta) a ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou jej odvést správci poplatku.

Správce poplatku je logicky pak obec či město, do jejích působnosti ubytovatel spadá. Správce poplatku zakládá povinnost odvádět poplatek vyhlášením obecně závazné vyhlášky, kde definuje vše podstatné ke správě a výběru poplatku, samozřejmě v mezích příslušného zákona (například nesmí určit sazbu poplatku vyšší než určuje zákon).

Předmět místního poplatku z pobytu

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt v obci u jednotlivého poskytovatele pobytu, pokud délka tohoto pobytu nepřekročí 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Sazba místního poplatku z pobytu

Sazba poplatku se vztahuje ke každému započatému dni pobytu (s výjimkou dne jeho počátku), maximální výše sazby je stanovena od 1. ledna 2021 na 50 Kč, poplatky nelze nahradit paušálem.

Výjimky z poplatku

Kompletní výčet výjimek je uveden přímo v novele zákona 565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích, zároveň může být nediskriminačním způsobem rozšířen i stran správce poplatku, a to například zavedením výjimky pro osoby nad 70 let, v novele se totiž v rámci věkového omezení objevuje pouze dolní hranice, a tedy 18 let.

Jak správně nastavit a snadno získat výkaz místních poplatků v hotelovém systému Better Hotel

Jak zajistíme, že Vaše poplatku budou vždy odváděny správně, včas a bez starosti: 

 • zjistíme si výši nového poplatku ve vyhlášce spádové územní samosprávy a lhůtu stanovenou pro jeho odvádění,
 • v systému nastavíme správnou výši poplatku (návod je k dispozici v článku Poplatek z pobytu v centru nápovědy v systému)
 • na rezervacích od 1. ledna 2021 upravíme, aby odpovídalo případnému navýšení ze strany samosprávy
 • nastudujeme si výjimky ze zákona a zjistíme, zda byly doplněny vyhláškou
 • pro hosty mladší 18 let neřešíme – vyřazuje systém automaticky při zadání data narození při check-in
 • hosté spadající do dalších výjimek – pro tyto výjimky v systému vytvoříme speciální kategorii hostů, ve které zapneme funkci Neodvádět poplatek, v rezervaci pak přiřadíme hostům s výjimkou tuto kategorii
 • pro rezervace nad 60 dní – vytvoříme vlastní kategorii, kde opět zapneme funkci Neodvádět poplatek, v rezervaci pak přiřadíme hostům s výjimkou tuto kategorii
 • pravidelný report si necháme zasílat pomocí provozní automatizace v Menu – Nastavení – Provozní automatizace – Místní poplatky (zapneme zasílání a vyplníme)
 

Doporučení na závěr: Nezapomeňte nastavení poplatku upravit i ve Vašem v extranetu na portálech.

 

Pro detailní návod, jak vše v systému nastavit a jak pracovat s výkazy, čtěte článek v centru nápovědy přímo v systému Better Hotel.

Sdílet článek

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Související články

Move your business to an entire new level.

Submit your inquiry and order a trial version of the system for 30 days for free! 

Try Better Hotel for 30 days.
Free and without a credit card!

Within 24 hours after sending the form, our sales representative will contact you and arrange a system demonstration date with you.