Místní poplatky z pobytu po novém roce - BetterHotel

Místní poplatky z pobytu po novém roce

Smart hotel
Zákonné povinnosti
Automatizace
Ludmila Faltusová
3.1.2020


(4 minuty čtení) Co se od nového roku změní? Jaké poplatky končí a co je nahrazuje? Kde v systému vše snadno nastavíte, abyste měli nové výkazy připravené? To vše se dozvíte na několika řádcích tohoto článku, tak si dejte Vaši oblíbenou kávu a čtěte dál.


Zákonná povinnosti ubytovatele

Od 1. 1. 2020 je účinná novela zákona o místních poplatcích. Od nového roku se tedy ruší stávající kombinace místních poplatků a zavádí se poplatek nový, tzv. místní poplatek z pobytu. 

 

Toto ještě samo o sobě ubytovatelům neukládá žádnou zákonnou povinnost, pokud do této doby územní samosprávy, tzv. správci poplatku nezareagují vydáním nových obecně závazných vyhlášek, popř. změnou vyhlášek stávajících. Nově vydaná vyhláška pak zakládá tuto povinnost a ubytovatel má povinnost se jí řídit. 

 

Doporučení: Sledujte dění ve Vaší obci a informujte se, zda a případně kdy vyjde nová vyhláška. Stará vyhláška a z ní vyplývající poplatky budou po novém roce neaktuální, s platností novely zákona o místních poplatcích totiž obcím nezbývá nic jiného než se zavčasu přizpůsobit natolik, aby nedošlo k neoprávněnému vybírání poplatků.

Poplatník a plátce

Poplatníkem poplatku je náš host, resp. osoba, která v obci není přihlášená (zjednodušeně nemá v místě pobytu trvalý pobyt), a to bez ohledu na konkrétní účel pobytu.

Plátce poplatku je ubytovatel, resp. poskytovatel úplatného pobytu. Tento je povinen vybrat poplatek od poplatníka a ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou jej odvést správci poplatku.

 

Pozor: Nově se povinnost nevztahuje pouze na pobyty v zařízení určených k poskytování přechodného ubytování, ale vztahuje se i na všechny ostatní případy.

Místní poplatek z pobytu

Místní poplatek z pobytu je novým poplatkem, který s účinností od 1. ledna 2020 nahrazuje v zákoně o místních poplatcích poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Poplatek z pobytu může zavést, a to formou obecně závazné vyhlášky, kterákoli obec; není tedy vázán na žádné specifické podmínky (např. soustředění turistického ruchu v obci apod.).

 

- předmět: předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt v obci u jednotlivého poskytovatele pobytu, pokud délka tohoto pobytu nepřekročí 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů

- sazba: sazba poplatku se vztahuje ke každému započatému dni pobytu (s výjimkou dne jeho počátku), výše sazby je stanovena na 21 Kč (od roku 2021 pak na 50 Kč), nelze stanovit paušálem 

- výjimky: kompletní výčet výjimek je uveden přímo v novele zákona, zároveň může být nediskriminačním způsobem rozšířen i stran správce poplatku, a to například zavedením výjimky pro osoby nad 70 let, v novele se totiž v rámci věkového omezení objevuje pouze dolní hranice, a tedy 18 let 

 

Pozor: Z novely zákona o místních poplatcích vyplývá další změna a to zvýšení maximální sazby poplatku z pobytu z 21 Kč na 50 Kč. Tato změna je účinná od 1. ledna 2021. Opět bude tedy na obcích toto další změnou vyhlášky o místních poplatcích případně upravit nejpozději před koncem roku 2020.

Změny v nastavení v systému Better Hotel

V Better Hotelu jsme na tuto změnu již připraveni a není třeba se ničeho obávat. Splníte-li tyto kroky, budete na změnu připraveni také:

 

  1. zjistit výši nového poplatku ve vyhlášce spádové územní samosprávy,
  2. zjistit výjimky, které byly doplněny nad rámec zákona, případně vytvořit kategorie dle výjimek (viz článek Kategorie hostů),
  3. pakliže nemáte výkazy pro rok 2019 - vytvořte si je tak, jak jste zvyklí,
  4. nastavit nový poplatek (návod je k dispozici v článku Poplatek z pobytu v centru nápovědy v systému),
  5. zároveň s tím můžete použít nástroj na hromadnou úpravu účtů rezervací a tím upravit již existující rezervace na rok 2020.

 

Doporučení na závěr: Nezapomeňte nastavení poplatku upravit i ve Vašem v extranetu na portálech.


Hledáte skvělý systém pro správu ubytovacích kapacit nebo restaurace?

ZJISTIT VÍCEMohlo by Vás zajímatKateřina Vejdová, 12.2.2018

Zlepšujeme a hlavně zpřesňujeme práci s doklady!

Nestává se často, abychom z gruntu měnili grafické rozhraní pro tak důležitou část systému jako…Kateřina Vejdová, 19.6.2018

Vytvořte si Report na míru. Sami a za pár vteřin!

Opět Vám přinášíme stručné, přehledné a pouze důležité informace.


Smart hotel
Automatizace
Statistiky a reporty

Kateřina Vejdová, 27.9.2018

Dostaňme z portálů maximum informací!

Rozšířili jsme možnosti integraci z channel manageru a díky tomu jsme schopni Vám poskytnou více…


Smart hotel
Channel management