Lázeňský a rekreační poplatek - víme o něm opravdu vše? - BetterHotel

Lázeňský a rekreační poplatek - víme o něm opravdu vše?

Smart hotel
Zákonné povinnosti
Automatizace
Kateřina Vejdová
26.11.2018


Tvoří část Vašich klientů korporátní klientela nebo studenti? Evidujete správně jejich účel pobytu a neplatíte lázeňský a rekreační poplatek, kde nemáte?


Lázeňský a rekreační poplatek - základní fakta

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen rekreační poplatek) spadá společně s poplatkem z ubytovacích kapacit do tzv. turistických poplatků. Je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo poplatek platí a kdo jej odvádí? 
Poplatníkem rekreačního poplatku je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá v lázeňských místech nebo v místech soustředěného turistického ruchu a účelem jejího pobytu je léčení nebo rekreace.

Plátce je pak osoba, která přechodné ubytování poskytla. Povinností ubytovatele je pod svou majetkovou odpovědností vybírat od poplatníků poplatek a následně jej odvádět správci poplatku (obci). 

Odpovědnost nesou ubytovatelé
Obecně by ubytovatel měl vždy trvat na prokázání účelu pobytu, který je jiný než léčení nebo rekreace. Toto by měl být totiž posléze schopen na žádost prokázat i správci poplatku. V opačném případě se ubytovatel vystavuje riziku, že bude zpochybněna výše poplatku a doměří se poplatek i za hosty, kteří jednoznačně neprokázali, že důvod jejich pobytu je odlišný od léčení nebo rekreace.

Sazba poplatku
Sazba je obecně stanovena na maximální částku 15 Kč za osobu za každý započatý den pobytu, kromě dne příjezdu. Zákon umožňuje obcím vybírat poplatek paušálně, a to buď týdně, měsíčně, nebo ročně.

Kdo je osvobozen od tohoto poplatku?
Zákon neobsahuje konkrétní výčet osvobození od placení rekreačního poplatku, ale vymezuje kategorie osob, které předmětnému poplatku nepodléhají.

Rekreační poplatek nedopadá:

- osoby bezmocné, nevidomé, s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P (včetně jejich průvodců),

- osoby mladší 18 let,

- osoby starší 70 let,

- osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné),

- vojáky v základní službě a

- na osoby, které vykonávají civilní službu.

 

Nezapomeňte na fakt, že tato pravidla mohou být dále upravena obecně závaznou místní vyhláškou, platnou ve Vaší obci, ve Vašem městě.

Jak správně evidovat rekreační poplatky v Better Hotelu?

Do nedávné doby měl u nás účel pobytu vazbu pouze na cizineckou policii, kde je tento údaj povinný. Pro místní poplatky bylo nutné rekreační poplatek ručně deaktivovat v samotné editaci rezervace. Abychom Vám ušetřili čas, propojili jsme tento účel pobytu i ve vazbě na místní poplatky.

Pokud přijedou hosté za účelem vykonání pracovní cesty nebo například studia, stačí tento účel pobytu zaznamenat při procesu check-in do registračních karet hostů.


Systém automaticky zruší odvod rekreačního pobytu. Tuto informaci zanese do reportů pro místní poplatky i do ubytovací knihy. Nově povedete účely pobytu i pro místní poplatky, odpadne Vám zbytečný proces deaktivování poplatků u jednotlivých hostů a především nutnost důsledné kontroly.


Budete tak mít pokoj od nudných výkazů a můžete více času věnovat Vašim hostům! :)))


Hledáte skvělý systém pro správu ubytovacích kapacit nebo restaurace?

ZJISTIT VÍCEMohlo by Vás zajímatKateřina Vejdová, 26.11.2018

Lázeňský a rekreační poplatek - víme o něm opravdu vše?

Tvoří část Vašich klientů korporátní klientela nebo studenti? Evidujete správně jejich účel pobytu…


Smart hotel
Zákonné povinnosti
Automatizace

Ludmila Faltusová, 19.12.2019

Nová generace Better Hotelu přichází!

(6 minut čtení) Jsme nesmírně rádi, že se s vámi můžeme konečně podělit o to, co jsme v Mevrisu…


Smart hotel
Tech-hotel
Automatizace

Michaela Kalistová, 17.8.2019

Spravujte úkoly Vašeho týmu chytře

(3 minuty čtení) Také se Vám stává, že se Vám nahromadí spousta úkolů, které je potřeba vyřídit,…


Smart hotel
Tech-hotel
Automatizace
Hotel management