ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI Mevris Group s.r.o.

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Mevris Group s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00
Praha 1, IČO 024 65 345, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze oddíl: C, vložka: 219677 („Společnost“), vydává tyto zásady
ochrany soukromí („Zásady“), které popisují zásady ochrany osobních údajů
Společnosti.
1.2 Správcem osobních údajů zákazníků je Společnost („Správce“). Kontaktní
údaje Správce jsou následující:
Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
E-mail: info@better-hotel.com

2) ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

2.1 Správce zpracovává osobní údaje zákazníků Společnosti z následujících
důvodů:
2.1.1 pro účely poskytování služeb (plnění smlouvy); a
2.1.2 na základě oprávněného zájmu správce.
2.2 Pro účely poskytování služeb zpracováváme následující osobní údaje:
2.2.1 identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození); a
2.2.2 komunikační údaje (e-mail, telefon)
Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu tří (3) let od Vašeho posledního
přihlášení do rezervačního a recepčního systému Better Hotel (dále jen
„Rezervační systém“). Takto poskytované osobní údaje nebudeme využívat
k žádnému jinému účelu, než je poskytování služeb.
2.3 Na základě oprávněného zájmu zpracováváme následující osobní údaje:
2.3.1 identifikační údaje (jméno, příjmení); a
2.3.2 komunikační údaje (e-mail, telefon)
Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu tří (3) let od Vašeho posledního
přihlášení do Rezervačního systému a užíváme je především pro účely
nabízení služeb, které u naší Společnosti využíváte nebo jste v minulosti využil.
V případě že nebudete chtít dostávat jakékoliv další obchodní sdělení, máte
možnost se z jejich odběru kdykoliv odhlásit a my tyto osobní údaje
odstraníme z našeho systému, který využíváme pro účely vedení evidence
osob, kterým zasíláme obchodní sdělení.

3) ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Zpracováváme Vaše osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také
prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze
oprávněným zaměstnancům Společnosti, osobám spolupracujícím se
Společností či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro
účely zpracování. Většina zpracovatelů má k osobním údajům uchazečů
pouze omezený přístup. Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat
poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely.
3.2 Všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme uchováváme
v zabezpečeném systému, ke kterému mají přístup pouze zaměstnanci a
osoby spolupracující se Společností. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se
konkrétních zpracovatelů Vašich osobních údajů, obraťte se na naší e-
mailovou adresu.

4) COOKIES

4.1 Na webových stránkách Společnosti využíváme cookies. Cookies jsou soubory,
které internetové stránky ukládají ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení
v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si díky tomu pamatují
Vaše preference a umožňují personalizovat webové stránky pro Vaše pohodlí.
4.2 Pokud nebudete mít zájem o personalizaci našich webových stránek, můžete
zakázat ukládání cookies do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Zákaz
ukládání cookies můžete provést ve Vašem internetovém prohlížeči.

5) VAŠE PRÁVA

5.1 V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva,
která můžete kdykoliv využít:
5.1.1 právo na přístup k osobním údajům;
5.1.2 právo na opravu, resp. doplnění;
5.1.3 právo na výmaz;
5.1.4 právo na omezení zpracování;
5.1.5 právo na přenositelnost údajů;
5.1.6 právo vznést námitku;
5.1.7 právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního
rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování;
a
5.1.8 právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů.

6) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tyto Zásady byly vydané Společností dne 1.1.2020.
6.2 V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, prosím
kontaktujte nás na e-mailovou adresu uvedenou v Úvodních ustanoveních
těchto Zásad.