SYSTÉM PŘEDÁVÁNÍ KLÍČŮ A KARET NAPOJENÝ NA BETTER HOTEL

Významná úspora na více frontách díky automatizované recepci.

Nejen úspora mzdových nákladů na recepci, ale zejména zvýšení produktivity recepčního týmu a příležitost stát se modernějším místem, které dokáže být flexibilní vůči požadavkům dnešního hosta.